Pravidlá spracovania osobných údajov a používania súborov cookies v súvislosti s používaním webovej stránky https://www.plechovegaraze24.sk

Administrátorom Vašich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je PlechovéGaráže24.sk

V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa zásad ochrany osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať zaslaním správy na e-mailovú adresu kontakt@plechovegaraze24.sk.

Spracovaním osobných údajov poverujeme len overeným a dôveryhodným subjektom poskytujúcim služby súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

Zadaním objednávky, podaním sťažnosti, odstúpením od zmluvy alebo akýmkoľvek iným kontaktom s nami nám poskytujete svoje osobné údaje. Zaručujeme Vám, že Vaše osobné údaje zostanú dôverné, bezpečné a nebudú poskytnuté tretím stranám bez Vášho vysloveného súhlasu.

Používame analytické nástroje Google Analytics zhromažďujúce informácie o vašich návštevách na webe, ako napr. podstránky, ktoré ste prezerali, čas, ktorý ste strávili na stránke alebo prechody medzi jednotlivými podstránkami. Na tento účel sa pre službu Google Analytics používajú súbory cookie spoločnosti Google LLC. V rámci správy nastavení súborov cookie máte možnosť zvoliť si, či budeme môcť vo Vašom prípade používať aj marketingové funkcie v rámci služby Google Analytics.

Používame remarketingové nástroje Google AdWords využívajúce súbory cookie spoločnosti Google LLC. V rámci správy nastavení súborov cookie máte možnosť zvoliť si, či budeme môcť vo Vašom prípade používať službu Google Analytics alebo nie.

Zabezpečujeme možnosť využívania sociálnych funkcií ako je zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach a odber noviniek zo sociálnej siete. Používanie týchto funkcií súvisí s využívaním súborov cookie administrátormi sociálnych sietí.

Na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky používame súbory cookie.