V následujúcom texte nájdete krátky návod, ako správne pripraviť podklad pod plechovú garáž. Predstavíme tri rôzne spôsoby ako na to.

POZOR: garáž nekotvíme do dlažobných kociek a betónových pätiek.

Základová doska

1. Najlepším a najbezpečnejším podkladom je základová betónová doska – kvalitné a rýchle riešenie.

Základová doska by mala byť širšia aspoň o 20 cm od objednanej garáže.

Základové pásy

Druhou metódou je príprava základových pasov.

1. Vyznačíme si pôdorys garáže, tj. miesto, kde bude stáť garáž.
2. Potom vykopeme ryhu so šírkou 20 cm a hĺbkou 30 cm pozdĺž vyznačeného pôdorysu garáže.
3. Základové pásy mali by vyčnievať 10 cm na každú stranu od vyznačeného pôdorysu.
4. Ryhu zalejeme betónom.
5. Po stuhnutí betónu sú základové pásy pripravené.

Betónové pätky

Tretím spôsobom prípravy podkladu sú betónové pätky.

1. Ukladáme ich pozdĺž vyznačeného pôdorysu budúcej garáže.
2. Koľko pätiek? Minimálne 4 – jedna v každom rohu, ale čím viac ich bude, tým pevnejšia a stabilnejšia bude naša garáž. Pri väčších konštrukciách doporučujeme väčší počet pätiek.
3. Nezabudnite uložiť betónové pätky vodorovne.
4. Stred garáže je možné vyplniť štrkom, sutinami atď.